Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

The project Improvement of Green Infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation – LIFE16 NAT/GR/000575 has received funding from the LIFE programme of the European Union

BENEFICIARIES

CO-FINANCIER

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
HAO (ELGO) Demeter
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
University of Crete – Natural History Museum of Crete
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
TEI of Crete
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Foundation for Research and Technology-Hellas
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
MINERVA S.A.

BENEFICIARIES

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
HAO (ELGO) Demeter
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
University of Crete – Natural History Museum of Crete
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
TEI of Crete
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Foundation for Research and Technology-Hellas

CO-FINANCIER

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
MINERVA S.A.