Πράσινες υποδομές για μια βιώσιμη γεωργία
Επανασυνδέοντας την γεωργία με τη φύση
Πράσινες υποδομές για ποιότητα παραγωγής τροφίμων, φυσικού περιβάλλοντος, και δραστηριοτήτων τουρισμού υπαίθρου
Previous slide
Next slide

Το Life IGIC στοχεύει στην ανάπτυξη «Πράσινων» υποδομών και υποστηρικτικών αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε ελαιώνες της Μεσσαράς, Κρήτη, που περιβάλλεται από περιοχές Natura 2000 και με σημαντική κονωνικο-οικονομική, πολιτιστική, οικολογική και γεωργική αξία. Κύριος στόχος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών και η επανασύνδεση υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

πράσινες υποδομές

βιοποικιλότητα

ελαιώνας

Νέα & Δραστηριότητες

Εκπαιδευτική ομιλία και περίπατος σχετικά με τα οφέλη της εδώδιμης χλωρίδας των ελαιώνων, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE IGIC στο αγρόκτημα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE IGIC πραγματοποιήθηκε ομιλία και εκπαιδευτικός περίπατος από την κ. Αντωνία Βογιατζάκη (Μέλος της ομάδας του LIFE IGIC), στο αγρόκτημα του

Περισσότερα

Το Life IGIC παρουσιάστηκε στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στα πλαίσια του 31ου Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών , που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Οπωροκηπευτικών και από το Τμήμα Γεωπονίας-Ελληνικό Μεσογειακό

Περισσότερα

Το LIFE IGIC παρουσιάστηκε σε σεμινάριο που διοργάνωσε το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ με θέμα την Ποιότητα Ελαιολάδου, την σχετική Νομοθεσία και την Αρχική εκπαίδευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση”

Στα πλαίσια σεμιναρίου με θέμα την Ποιότητα Ελαιολάδου, Νομοθεσία και Αρχική εκπαίδευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου, που διοργάνωσε το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ – Σεμινάρια

Περισσότερα
Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.