Πράσινες υποδομές για μια βιώσιμη γεωργία
Επανασυνδέοντας την γεωργία με τη φύση
Πράσινες υποδομές για ποιότητα παραγωγής τροφίμων, φυσικού περιβάλλοντος, και δραστηριοτήτων τουρισμού υπαίθρου

Το Life IGIC στοχεύει στην ανάπτυξη «Πράσινων» υποδομών και υποστηρικτικών αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε ελαιώνες της Μεσσαράς, Κρήτη, που περιβάλλεται από περιοχές Natura 2000 και με σημαντική κονωνικο-οικονομική, πολιτιστική, οικολογική και γεωργική αξία. Κύριος στόχος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών και η επανασύνδεση υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

πράσινες υποδομές

βιοποικιλότητα

ελαιώνας

Life IGIC

Νέα & Δραστηριότητες

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ο νέος ιστοχώρος παρουσίασης του έργου Life IGIC ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην διεύθυνση www.life-igic.eu. Περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου και ενότητα στην οποία θα αναρτηθούν όταν θα γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα/παραδοτέα.

Περισσότερα

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Life IGIC
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Life IGIC
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Life IGIC
ΤΕΙ Κρήτης
Life IGIC
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Life IGIC
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.