Αποτελέσματα

Τόπος ανάρτησης των παραδοτέων του έργου.

αποτελέσματα

Το 1ο φυλλάδιο του έργου LIFE IGIC 

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

αποτελέσματα
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
αποτελέσματα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
αποτελέσματα
ΤΕΙ Κρήτης
αποτελέσματα
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
αποτελέσματα
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.