Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ο νέος ιστοχώρος παρουσίασης του έργου Life IGIC ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην διεύθυνση www.life-igic.eu. Περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου και ενότητα στην οποία θα αναρτηθούν όταν θα γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα/παραδοτέα.

Περισσότερα

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

νέα & ανακοινώσεις
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
νέα & ανακοινώσεις
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
νέα & ανακοινώσεις
ΤΕΙ Κρήτης
νέα & ανακοινώσεις
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
νέα & ανακοινώσεις
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.