Ημερίδα για την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα - Πρόσκληση

Ημερίδα για την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα

Οι εταίροι, η ομάδα υλοποίησης και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου LIFE IGIC οργανώνουν ημερίδα – συνάντηση διαβούλευσης με θέμα: Βελτίωση πράσινων υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ώρα 9:00 π.μ., στην Αίθουσα  της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Ηράκλειο  σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Στην ημερίδα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα με στόχο α) την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, β) την διατήρηση της βιοποικιλότητας σε σχέση και με τις περιοχές Natura, και δ) την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Το έργο Life IGIC στοχεύει στην ανάπτυξη «Πράσινων» ή «Οικολογικών», υποδομών (ΠΥ) καθώς και υποστηρικτικών αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε πιλοτικούς ελαιώνες, στην δυτική Μεσσαρά, νότια Κρήτη. Ο κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου «Πράσινων Υποδομών» το οποίο θα παίξει επιδεικτικό ρόλο σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθώντας ταυτόχρονα την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα αγροοικοσυστήματα και παρέχοντας τη βάση για την επανασύνδεση των υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.   

BENEFICIARIES

CO-FINANCIER

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
HAO (ELGO) Demeter
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
University of Crete – Natural History Museum of Crete
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
TEI of Crete
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Foundation for Research and Technology-Hellas
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
MINERVA S.A.