Άρθρο στο περιοδικό 'Ελιά & Ελαιόλαδο' - Διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας ελαιώνων

Άρθρο στο περιοδικό ‘Ελιά & Ελαιόλαδο’ – Διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας ελαιώνων

Άρθρο του συντονιστή του έργου Δρ. Εμμανουήλ Καμπουράκη στο περιοδικό ‘Ελιά & Ελαιόλαδο’ (τεύχος 93) με τίτλο «Διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας (τα αποκαλούμενα ζιζάνια) ελαιώνων».

Στο άρθρο γίνεται αναφορά για τα οφέλη της δημιουργίας Πράσινων Υποδομών στο αγροοικοσύστημα των ελαιώνων καθώς και για το ρόλο της αυτοφυούς χλωρίδας, η ποικιλότητα της οποίας είναι σημαντική για τους ελαιώνες συνεισφέροντας στην οικολογική τους ισορροπία και την παραγωγικότητά τους μέσω της ενίσχυσης των αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ: Διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας ελαιώνων

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.