Διάδοση του έργου LIFE IGIC

Διάδοση του έργου LIFE IGIC

Το πρόγραμμα LIFE IGIC παρουσιάστηκε στα ακόλουθα συνέδρια:

1) Στο Διεθνές Συνέδριο «Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή», Χανιά, Ελλάδα.

Παρουσίαση του έργου LIFE IGIC και εικονογραφημένου κειμένου (poster) στο συνέδριο.Διάδοση του έργου LIFE IGIC

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με: α) LIFE14 NAT/ES/001094 “Olive Alive. Toward the design and certification of olive groves reconciled with biodiversity” και β) LIFE11 ENV/GR/942 “oLIVE-CLIMA”. Οι συζητήσεις έλαβαν χώρα μετά την παρουσίαση του έργου LIFE IGIC στο συνέδριο του LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, International Conference “Climate Changing Agriculture” στα Χανιά.

Διάδοση του έργου LIFE IGIC

 

2) Στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Στρατηγική για τη Διατήρηση της Φυτικής Ποικιλότητας στην Ελλάδα», Χανιά.

Παρουσίαση του έργου LIFE IGIC και εικονογραφημένου κειμένου (poster) στο συνέδριο.Διάδοση του έργου LIFE IGIC

 

3) Στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών με τίτλο “Ελαιοπαραγωγή και κτηνοτροφία”, Χανιά.

Παρουσίαση του έργου LIFE IGIC και εικονογραφημένου κειμένου (poster) στο συνέδριο.Διάδοση του έργου LIFE IGIC

 

4) Στο 17ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα.

Παρουσίαση του έργου LIFE IGIC και εικονογραφημένου κειμένου (poster) στο συνέδριο.Διάδοση του έργου LIFE IGIC

© EOPS Lab, HMU

 

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.