Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC

Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC

Στους ελαιώνες του προγράμματος στήθηκαν λιθοδομές που αποσκοπούν στην  προστασία της βιοποικιλότητας των ελαιώνων μέσω της δημιουργίας καταφυγίων για την άγρια πανίδα όπως ερπετά, μικροθηλαστικά και αρθρόποδα των ελαιώνων. Οι λιθοδομές θα έχουν όφελος και για οργανισμούς ανωτέρων τροφικών αλυσίδων όπως πτηνα καθώς θα αυξηθεί η συγκεντρωση των θήραματων. Ακόμη έγινε εγκατάσταση λεκάνων (τεχνητών λιμνών) για την ενίσχυση της πανίδας  των ελαιώνων ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του θέρους.

Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC Εγκατάσταση λιθοδομών και τεχνητών πηγών νερού στους ελαιώνες του προγράμματος Life IGIC

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.