Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες - 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019

Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες – 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019

O δεύτερος γύρος εγκατάστασης των πράσινων υποδομών με την φύτευση διαφόρων φυτικών ειδών έχει ξεκινήσει στην περιοχή του έργου Life IGIC. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και εκατοντάδες δέντρα, θάμνοι, αρωματικά και άλλα πολυετή φυτά φυτεύονται στους πιλοτικούς ελαιώνες.

 

© EOPS Lab, HMU

Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες - 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019 Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες - 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019 Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες - 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019 Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες - 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019 Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες - 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019  Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες - 2ος γύρος Δεκέμβριος 2019

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.