Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021

Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE IGIC «Βελτίωση πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων» [LIFE16 NAT/GR/000575 – LIFE IGIC] πραγματοποιήθηκαν τον  Νοέμβρη του 2021 φυτεύσεις δασικών και οπωροφόρων δέντρων, θάμνων, αρωματικών και άλλων πολυετών φυτών στους πιλοτικούς ελαιώνες, στην περιοχή υλοποίησης του έργου, στην δυτική Μεσαρά, νότια Κρήτη.

Οι φυτεύσεις αποσκοπούν στην βελτίωση των πράσινων υποδομών της ευρύτερης περιοχής και θα συμβάλλουν στην διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας των ελαιώνων, στην ενίσχυση των αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά στην παροχή βάσης για επανασύνδεση των υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής της πεδιάδας της Μεσαράς. Συμμετέχοντες ήταν ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης, συντονιστής του έργου LIFE IGIC  και διευθυντής του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγω.γής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τα μέλη του Εργαστηρίου και της ομάδας έργου, o κ. Νικόλαος Βολακάκης, υπεύθυνος διαχείρισης καλλιεργητικών πρακτικών του έργου, ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, υποψήφιος διδάκτωρ και  οι κ. Διονύσης Κοντογιάννης, Γιώργος Δελιδάκης και Άγγελος Χήρας, ασκούμενοι προπτυχιακοί φοιτητές  στο Εργαστήριο καθώς και λοιπό προσωπικό του έργου.

Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021

Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021

Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021Εγκατάσταση πράσινων υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες του LIFE IGIC- Νοέμβρης 2021

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.