Εκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGIC

Εκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGIC

Στις 5/11/2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) στους πιλοτικούς ελαιώνες του προγράμματος LIFE IGIC. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το αγροοικοσύστημα του ελαιώνα αλλά και να ενημερωθούν σχετικά με τις καλλιεργητικές πρακτικές και την δημιουργία πράσινών υποδομών που εφαρμόζονται στα πλαίσια του έργου με σκοπό την επανασύνδεση φυσικών οικοτόπων, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και την παροχή αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGICΕκπαιδευτική επίσκεψη στους ελαιώνες του LIFE IGIC

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.