Εκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑ

Εκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE IGIC «Βελτίωση πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων» [LIFE16 NAT/GR/000575 – LIFE IGIC] πραγματοποιήθηκε ομιλία και εκπαιδευτική επίσκεψη τη   18η Φεβρουαρίου 2022, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο Κρήτης. Η συνάντηση και επίσκεψη εστίασε στην ποικιλότητα της εδώδιμης αυτοφυούς  χλωρίδας των ελαιώνων. Ομιλητές ήταν ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης, συντονιστής του έργου LIFE IGIC  και διευθυντής του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής, που αναφέρθηκε στην σημασία των πράσινων υποδομών για την διατήρηση και εμπλουτισμό της εδώδιμης χλωρίδας των ελαιώνων,  το μέλος του Εργαστηρίου και της ομάδας έργου κ. Αντωνία Βογιατζάκη, πολύπειρη γνώστης της εδώδιμης χλωρίδας που την παρουσίασε και την επέδειξε στους ελαιώνες αλλά και ο διευθυντής του Λαογραφικού μουσείου «Λυχνοστάτης» κ. Γιάννης Μαρκάκης που αναφέρθηκε στην εδώδιμη χλωρίδα και την σημασία της στην άυλη πολιτισμική κληρονομία. Στην ημερίδα αναδείχθηκε η σημασία της εδώδιμης χλωρίδας στην βιωσιμότητα των αγροοικοσυστημάτων όσο και στην πολιτισμική και λαογραφική παράδοση κάθε τόπου.

Εκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑ Εκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑΕκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑ Εκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑ Εκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑ Εκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑΕκπαιδευτική ομιλία στα πλαίσια του LIFE IGIC για την εδώδιμη χλωρίδα των ελαιώνων και επίσκεψη στον ελαιώνα του ΕΛΜΕΠΑ

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.