Εβδομάδα πεδίου για την ομάδα του έργου από το ΠΚ-ΜΦΙΚ

Εβδομάδα πεδίου για την ομάδα του έργου από το ΠΚ-ΜΦΙΚ

Εβδομάδα πεδίου για την ομάδα έργου του ΠΚ-ΜΦΙΚ ήταν η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2020. Παρακολουθήθηκαν η ποικιλία και οι αριθμοί σε πτηνά (με τοποθέτηση διχτυών) και μικροθηλαστικά (με τοποθέτηση παγίδων και φωτογραφικών μηχανών με αισθητήρα κίνησης). Στα ζώα που συλλέχθηκαν, καταγράφηκαν τα μορφομετρικά τους χαρακτηριστικά, λήφθηκε βιολογικό υλικό, σημάνθηκαν με δαχτυλίδια (τα μικρόπουλα) και αφέθηκαν ελεύθερα πίσω στον ελαιώνα (ένας από τους 30 που παρακολουθούνται από το έργο).

Οι φωτογραφίες είναι του συνεργάτη κ. Κώστα Δαμιανάκη

Εβδομάδα πεδίου για την ομάδα του έργου από το ΠΚ-ΜΦΙΚΕβδομάδα πεδίου για την ομάδα του έργου από το ΠΚ-ΜΦΙΚΕβδομάδα πεδίου για την ομάδα του έργου από το ΠΚ-ΜΦΙΚ

 

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.