Ημερίδα για την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα - Πρόσκληση

Ημερίδα για την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα

Οι εταίροι, η ομάδα υλοποίησης και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου LIFE IGIC οργανώνουν ημερίδα – συνάντηση διαβούλευσης με θέμα: Βελτίωση πράσινων υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ώρα 9:00 π.μ., στην Αίθουσα  της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Ηράκλειο  σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Στην ημερίδα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα με στόχο

  • την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων,
  • την διατήρηση της βιοποικιλότητας σε σχέση και με τις περιοχές Natura, και
  • την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Το έργο Life IGIC στοχεύει στην ανάπτυξη «Πράσινων» ή «Οικολογικών», υποδομών (ΠΥ) καθώς και υποστηρικτικών αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε πιλοτικούς ελαιώνες, στην δυτική Μεσσαρά, νότια Κρήτη.

Ο κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου «Πράσινων Υποδομών» το οποίο θα παίξει επιδεικτικό ρόλο σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθώντας ταυτόχρονα την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα αγροοικοσυστήματα και παρέχοντας τη βάση για την επανασύνδεση των υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.

Ημερίδα για την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα - Πρόσκληση

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.