Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ο νέος ιστοχώρος παρουσίασης του έργου Life IGIC ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην διεύθυνση www.lifeigic.eu. Περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου και ενότητα στην οποία θα αναρτηθούν όταν θα γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα/παραδοτέα.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC
ΤΕΙ Κρήτης
Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.