Παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του έργου Life IGIC στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του έργου Life IGIC στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Το έργο Life IGIC παρουσιάστηκε στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή μεταξύ 15-18 Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο παρουσίασης των εργασιών «Λειτουργική εντομοπανίδα στην κόμη της ελιάς σε διαφορετικές αγροοικολογικές ζώνες» και «Ημερόβια λεπιδόπτερα ελαιώνων και συσχέτισή τους με βλάστηση και άνθιση αυτοφυών φυτών» πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των στόχων του έργου Life IGIC.  Στις παραπάνω εισήγησεις παρουσιάστηκαν αρχικά αποτελέσματα από τις εργασίες του έργου.

 

Παρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του έργου Life IGIC στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό ΣυνέδριοΠαρουσίαση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του έργου Life IGIC στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.