Παρουσίαση του έργου Life IGIC στο EIP-Agri's Focus Group on Olive Pests and Diseases

Παρουσίαση του έργου Life IGIC στο EIP-Agri’s Focus Group on Olive Pests and Diseases

Παρουσίαση του έργου Life IGIC στο EIP-Agri’s Focus Group on Olive Pests and Diseases στη Λισαβόνα, Πορτογαλία, 15-16 Ιανουαρίου 2019 από τον επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή του έργου Δρ. Εμμανουήλ Καμπουράκη.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάσθηκε η σημασία των Πράσινων Υποδομών στο αγρο-οικοσύστημα των ελαιώνων οι οποίες επιτελούν πολλαπλές λειτουργίες αφού συμβάλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος (ecosystem services) όπου μέσω της οικολογικής ενδοοργάνωσης των ελαιώνων μπορεί να επιτευχθεί προστασία των ωφέλιμων οργανισμών οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στη βιολογική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών της ελιάς.

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
ΤΕΙ Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
ΤΕΙ Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.