Συμμετοχή και ομιλία σχετικά με την δυνατότητα βελτίωσης της βιολογικής καταπολέμησης του δάκου μέσω παρασιτοειδών στο “7ο Διεθνές συνέδριο Εντομοφάγων εντόμων”

Το Life IGIC συμμετείχε στο “7ο Διεθνές συνέδριο Εντομοφάγων εντόμων” που πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires, Αργεντινή στις 17 – 21 Απριλίου 2023. Πραγματοποιήθηκε προφορική παρουσίαση από την υποψήφια διδάκτωρ, Γιαννούλα Μπόγκα, με τίτλο “ Οί σημειοχημικές ενώσεις παίζουν ρόλο κλειδί στην διατροφική συμπεριφορά του παρασιτοειδούς του δάκου της ελιάς, Psyttalia Concolor”. Η ομιλία επικεντρώθηκε στην δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της βιολογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από παρασιτοιειδή, μέσω ουσιών που εκλύονται από φυτά και έντομα ξενιστές των παρασιτοειδών. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, το έργο  LIFE IGIC και το  Uyttenboogaart-Eliasen Stichting Foundation.

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.