Συνάντηση των εταίρων με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργου

Συνάντηση των εταίρων με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργου

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου LIFE IGIC με την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης (ΕΜΤ/ΝΕΕΜΟ) του έργου στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τις δράσεις και την πρόοδο του έργου.

Επίσης, την Δευτέρα 24 Ιουνίου η Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης του έργου πραγματοποίησε επίσκεψη στους πιλοτικούς ελαιώνες και έλεγχο των Πράσινων Υποδομών που ήδη έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται.

 

© Αρχείο ΜΦΙΚ

Συνάντηση των εταίρων με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργου Συνάντηση των εταίρων με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργουΣυνάντηση των εταίρων με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργουΣυνάντηση των εταίρων με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργου

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
ΤΕΙ Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
ΤΕΙ Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.