Συνάντηση του Stakeholder Group του έργου Life IGIC

Συνάντηση του Stakeholder Group του έργου Life IGIC

Οι εταίροι, η ομάδα υλοποίησης και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου LIFE IGIC οργάνωσαν συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς με θέμα: Βελτίωση πράσινων υποδομών σε Αγρο-οικοσυστήματα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του έργου στη δυτική Μεσσαρά στη νότια Κρήτη την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση του έργου LIFE IGIC στους ενδιαφερόμενους φορείς και συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την χρησιμότητα της ανάπτυξης πράσινων υποδομών στα αγρο-οικοσυστήματα σε συνδυασμό με τις αειφόρες μεθόδους καλλιέργειας (φιλικών προς τη βιοποικιλότητα) με στόχο:

  • την προστασία των οικοτόπων  της περιοχής και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
  • την αναβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος (ecosystem services) που παρέχονται από τη βιοποικιλότητα,
  • την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, και
  • την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου πράσινων υποδομών το οποίο θα παίξει επιδεικτικό ρόλο σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθώντας ταυτόχρονα την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα αγρο-οικοσυστήματα και παρέχοντας τη βάση για την επανασύνδεση των υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

 

Συνάντηση του Stakeholder Group του έργου Life IGIC

 

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.