Το Life IGIC παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων στις Στάβιες Ηρακλείου

Το Life IGIC παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων στις Στάβιες Ηρακλείου

Ο Δρ. Εμμανουήλ Καμπουράκης, επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής του έργου LIFE IGIC   πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Καλλιεργητικές πρακτικές στον ελαιώνα για βέλτιστη συγκομιδή και ποιότητα ελαιόλαδου» σε σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων στις 24 Μαρτίου 2022. Παρουσιάστηκε το έργο LIFE IGIC καθώς και οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονταιι στους ελαιώνες εφαρμογής του έργου με σκοπό την βελτίωση παροχής οικοσυστημικών υπηρέσιων αλλά και την μείωση των επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

Το Life IGIC παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων στις Στάβιες Ηρακλείου

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.