Το LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe Forum

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe Forum

Το έργο LIFE IGIC παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 2ου Φόρουμ Αγροοικολογίας, 26-28 Σεπτεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ διοργανώθηκε workshop σχετικά με τις Πράσινες Υποδομές στο αγροοικοσύστημα των ελαιώνων καθώς επίσης διοργανώθηκε και εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή του έργου στη Δυτική Μεσσαρά, στη Νότια Κρήτη. Περισσότερα από 50 άτομα (από διάφορες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης) συμμετείχαν στην εκδρομή, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, φοιτητών, ΜΚΟ και αγροτών.

© EOPS Lab, HMU

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe ForumΤο LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe Forum Το LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe ForumΤο LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe ForumΤο LIFE IGIC συμμετείχε στο 2ο Agroecology Europe Forum

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.