Το LIFE IGIC συμμετείχε στο Διαδικτυακό σεμινάριο “Βελτίωση ενδιαιτημάτων για τον σπιζαετο”.

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο Διαδικτυακό σεμινάριο “Βελτίωση ενδιαιτημάτων για τον σπιζαετο”.

Στα πλαίσια του το έργο LIFE IGIC παρουσίασε την δράση του σε σχέση με την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστηματα ελαίωνων, τα οποία συμβάλλουν στην δημιουργία οικοτόπων για παροχή καταφυγίων κι τροφής σε ωφέλιμους οργανισμούς. Η αύξηση της βιοποικιλότητα και επομένως και θηραμάτων όπως μικροθηλαστικά και ερπετά μπορεί να προσφέρει τροφή και σε οργανισμούς υψηλότερων επιπέδων της τροφικής αλυσίδας, όπως ο σπιζαετός.

 

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο Διαδικτυακό σεμινάριο “Βελτίωση ενδιαιτημάτων για τον σπιζαετο”.Το LIFE IGIC συμμετείχε στο Διαδικτυακό σεμινάριο “Βελτίωση ενδιαιτημάτων για τον σπιζαετο”. Το LIFE IGIC συμμετείχε στο Διαδικτυακό σεμινάριο “Βελτίωση ενδιαιτημάτων για τον σπιζαετο”.

 

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.