Το LIFE IGIC συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής τροφής. Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή”

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής τροφής. Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή”

Στα πλαίσια του Διαδικτυακό εκπαιδευτικού προγράμματος “Αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής τροφής. Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή” από το δίκτυο για την βιοποικιλότητα και την οικολογία στην γεώργια-Αιγίλοπας, το έργο LIFE IGIC παρουσίασε την δράση του σε σχέση με την δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστηματα ελαίωνων, τα οποία συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ελαιώνα και επομένως στην μετρίαση της κλιματικής αλλαγής.

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής τροφής. Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή” Το LIFE IGIC συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής τροφής. Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή” Το LIFE IGIC συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής τροφής. Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή”

 

 

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.