Το LifeIGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας της ΠΕ Κρήτης

Το LifeIGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας της ΠΕ Κρήτης

To Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής που συντονίζει το έργο Life IGIC συμμετείχε με εισήγηση στο πρώτο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας της Περιφέρειας (ΠΕ) Κρήτης. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΠΕ Κρήτης και τους επιστημονικούς φορείς Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κρήτης (ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ), Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός- Δήμητρα (ΕΛΓO-Δήμητρα), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) διοργάνωσε το Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας της ΠΕ Κρήτης. Το Σεμινάριο έγινε στις 30/07/2020 και το παρακολούθησαν πάνω από 80 συνάδελφοι.

Το LifeIGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας της ΠΕ Κρήτης
Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.