Το LifeIGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Agroecology Europe

Το LifeIGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Agroecology Europe

To Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που συντονίζει το έργο Life IGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Αγροοικολογικές πρακτικές και ανάπτυξη Πράσινων Υποδομών σε ελαιώνες” που διοργάνωσε το Agroecology Europe στις 12 Μαρτίου 2021.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου Life IGIC στο σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 250 συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και βίντεο του σεμιναρίου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Agroecology Europe: https://www.agroecology-europe.org/aeeu-webinar-on-agroecological-practices-and-development-of-ecological-infrastructure-in-olive-orchards-held-on-friday-12th-of-march-2021-in-greek-on-our-facebook-page/#

Το LifeIGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Agroecology Europe
Το LifeIGIC συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο του Agroecology Europe
Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.