Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες

Εγκατάσταση Πράσινων Υποδομών στους πιλοτικούς ελαιώνες

Η ανάπτυξη ενός δικτύου Πράσινων Υποδομών (ΠΥ) και η εγκατάσταση τους είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει διαβούλευση μεταξύ της επιστημονικής ομάδας του έργου και των ελαιοκαλλιεργητών/ιδιοκτητών των πιλοτικών ελαιώνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Life IGIC.

Οι εταίροι του έργου έχουν πραγματοποιήσει μία σειρά εργασιών όπως σπορές, φυτεύσεις και εργασίες προετοιμασίας εγκατάστασης των ΠΥ. Η φύτευση των φυτικών ειδών (ΠΥ) στους πιλοτικούς ελαιώνες, που συμμετέχουν στο έργο, έχει σκοπό να ενισχύσει την οικολογική ενδοοργάνωση του αγρο-οικοσυστήματος των ελαιώνων, την βιοποικιλότητα της περιοχής καθώς και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες οικοσυστήματος (ecosystem services).

 

 

 

 

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.