Ο νέος ιστοχώρος παρουσίασης του έργου Life IGIC ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ο νέος ιστοχώρος παρουσίασης του έργου Life IGIC ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην διεύθυνση www.lifeigic.eu. Περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου και ενότητα στην οποία θα αναρτηθούν όταν θα γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα/παραδοτέα.

The project Improvement of Green Infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation – LIFE16 NAT/GR/000575 has received funding from the LIFE programme of the European Union. Also with the contribution of the Green Fund

The project LIFE IGIC – Improvement of Green Infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation – LIFE16 NAT/GR/000575 is being implemented with the contribution of the LIFE Programme of the European Union. Also, the project is being implemented with the contribution of the Green Fund.

BENEFICIARIES

CO-FINANCIERS

Hellenic Mediterranean University (HMU)
Hellenic Mediterranean University (HMU)
Foundation for Research and Technology-Hellas
Foundation for Research and Technology-Hellas
University of Crete – Natural History Museum of Crete
University of Crete – Natural History Museum of Crete
HAO (ELGO) Demeter
HAO (ELGO) Demeter
Green Fund
Green Fund
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
MINERVA S.A.

BENEFICIARIES

Hellenic Mediterranean University (HMU)
Hellenic Mediterranean University (HMU)
Foundation for Research and Technology-Hellas
Foundation for Research and Technology-Hellas
University of Crete – Natural History Museum of Crete
University of Crete – Natural History Museum of Crete
HAO (ELGO) Demeter
HAO (ELGO) Demeter

CO-FINANCIER

Green Fund
Green Fund
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
MINERVA S.A.