Ο νέος ιστοχώρος παρουσίασης του έργου Life IGIC ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα του έργου LIFE IGIC

Ο νέος ιστοχώρος παρουσίασης του έργου Life IGIC ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στην διεύθυνση www.lifeigic.eu. Περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου και ενότητα στην οποία θα αναρτηθούν όταν θα γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα/παραδοτέα.

BENEFICIARIES

CO-FINANCIER

ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
HAO (ELGO) Demeter
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
University of Crete – Natural History Museum of Crete
ΤΕΙ Κρήτης – TEI of Crete
TEI of Crete
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Foundation for Research and Technology-Hellas
Foundation for Research and Technology-Hellas
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
MINERVA S.A.