Παρουσίαση του έργου LIFE IGIC στο LIFE 2016 kick off meeting

Παρουσίαση του έργου LIFE IGIC στο LIFE 2016 kick off meeting

Ο Δρ. Ε. Καμπουράκης (συντονιστής του έργου) και ο Δρ. Μ. Προμπονάς συμμετείχαν και παρουσίασαν (Group IV: Biodiversity strategy) το έργο LIFE IGIC στο LIFE 2016 kick off “Nature and Biodiversity” meeting που διοργανώθηκε από τον EASME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες από τις 18 έως τις 19 Οκτωβρίου 2017.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπεύθυνο και τον εξωτερικό ελεγκτή του έργου και συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με το έργο LIFE IGIC. Εκτός από τη παραπάνω συνάντηση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση/συζήτηση και με άλλες ομάδες που συμμετέχουν σε προγράμματα LIFE.

“Οικογενειακή” φωτογραφία από το LIFE 2016 kick off meeting (στην 9η σειρά οι συμμετέχοντες του LIFE IGIC)Παρουσίαση του έργου LIFE IGIC στο LIFE 2016 kick off meeting

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.